COVID-19 obvestilo

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA ALI POKLIČETE V COVID AMBULANTO NA 031 393 112.

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.


Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvene postaje omejen.
Dovoljen je le NAROČENIM pacientom.

112 Nujna pomoč
Gumb Dežurna služba 02/88 57 990
Dežurna zobna ambulanta ZD SG je dosegljiva na telefonu 02 88 57 980
ambulante in službe

Za javnost

V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec upoštevamo veljavno zakonodajo s področja GDPR – Varstvo osebnih podatkov.

Skladno s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) objavljamo kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov v ZD Slovenj Gradec:

POLONA KRAMER, univ. dipl. prav.

Elektronska pošta: polona.kramer@zd-sg.si

Telefon: 00 386 41 791 115

 

Naročila in objave

Ogled aktualnih razpisov

 

Statut zavoda

Statut Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (.pdf)

 

Zakonske podlage

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
 • Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
 • Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi
 • Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2015 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 • Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
 • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
 • Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

 

Dežurstva

Razpored dežurstev

Samoplačniški programi

Bownova terapija

Bownova terapija je edinstvena neinvazivna manualna terapija, ki učinkuje na vsa porušena ravnovesja v telesu in sicer fizična, biokemična, psihološka ali čustvena.

Pomen Bownove terapije je predvsem zmanjšati bolečino in uravnovesiti ravnovesje v telesu.
Primerna je za posameznike vseh starosti (tudi za dojenčke in nosečnice) in za vse zdravstvene težave

Preberi več
Samoplačniški odvzem brisa na COVID-19

Cena samoplačniškega testiranja na COVID-19 je 80,00 EUR.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID-19 se lahko naročite vsak dan v tednu med 8 in 12 uro, na telefonsko številko 031 393 112. Ob naročilu sporočite naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, elektronski naslov/telefonsko številko za prevzem izvida.

Preberi več
Odvzem krvi za določitev protiteles proti COVID-19

Možnost samoplačniškega odvzema krvi za določitev specifičnih protiteles IgG.

Obveščamo vas, da v Diagnostičnem laboratoriju ZD Slovenj Gradec izvajamo samoplačniški odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2 za namen dokazovanja prebolele okužbe.

Preberi več
Gastroenterološki samoplačniški pregledi

Diagnostika in zdravljenje bolezni prebavil.

Samoplačniške storitve vključujejo UZ trebuha, gastroskopijo, kolonoskopijo, ezofagogastroduodenos kopijo s hitrim ureaznim testom, klinični gastroenterološki pregled in gastroenterološki pregled.

Preberi več
Cepljenje proti KME

Za učinkovito cepljenje proti KME so potrebni trije odmerki cepiva.

V želji, da bi tudi v tej sezoni zbolelo čim manj ljudi na Koroškem, kjer so klopi zelo okuženi, smo v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec organizirali ekipo, ki cepi po dogovoru z vami v kletnih prostorih dispanzerja za medicino dela.

Preberi več
Samoplačniška dejavnost fizioterapije

Zdrav duh v zdravem telesu.

Izven delovnega časa izvajamo samoplačniške storitve na področju FIZIOTERAPIJE: skupinska telovadba, manualna terapija, limfna drenaža.

Preberi več

Povezave

Slovenija transplant logo
Slovenija transplant logo
Skoči do osrednje vsebine