COVID-19 obvestilo

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA ALI POKLIČETE V COVID AMBULANTO NA 031 393 112.

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.


Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvene postaje omejen.
Dovoljen je le NAROČENIM pacientom.

112 Nujna pomoč
Gumb Dežurna služba 02/88 57 990
Dežurna zobna ambulanta ZD SG je dosegljiva na telefonu 02 88 57 980
ambulante in službe

Za javnost

V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec upoštevamo veljavno zakonodajo s področja GDPR – Varstvo osebnih podatkov.

Skladno s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) objavljamo kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov v ZD Slovenj Gradec:

POLONA KRAMER, univ. dipl. prav.

Elektronska pošta: polona.kramer@zd-sg.si

Telefon: 00 386 41 791 115

 

Logotip za tisk in elektronske komunikacije

Logotip ZD SG v krivuljah (.pdf)
Logotip ZD SG (.png)

Naročila in objave

Ogled aktualnih razpisov

 

Politika kakovosti Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo, vizija in vrednote Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (.pdf)

 

Statut zavoda

Statut Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (.pdf)

 

Zakonske podlage

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
 • Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
 • Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi
 • Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2015 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 • Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
 • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
 • Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

 

Dežurstva

Razpored dežurstev

 

EU projekti

 

Poročilo 2023 in načrt 2024

Samoplačniški programi

Bownova terapija

Bownova terapija je edinstvena neinvazivna manualna terapija, ki učinkuje na vsa porušena ravnovesja v telesu in sicer fizična, biokemična, psihološka ali čustvena.

Pomen Bownove terapije je predvsem zmanjšati bolečino in uravnovesiti ravnovesje v telesu.
Primerna je za posameznike vseh starosti (tudi za dojenčke in nosečnice) in za vse zdravstvene težave

Preberi več
Samoplačniški odvzem brisa na COVID-19

Cena samoplačniškega testiranja na COVID-19 je 80,00 EUR.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID-19 se lahko naročite vsak dan v tednu med 8 in 12 uro, na telefonsko številko 031 393 112. Ob naročilu sporočite naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, elektronski naslov/telefonsko številko za prevzem izvida.

Preberi več
Odvzem krvi za določitev protiteles proti COVID-19

Možnost samoplačniškega odvzema krvi za določitev specifičnih protiteles IgG.

Obveščamo vas, da v Diagnostičnem laboratoriju ZD Slovenj Gradec izvajamo samoplačniški odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2 za namen dokazovanja prebolele okužbe.

Preberi več
Gastroenterološki samoplačniški pregledi

Diagnostika in zdravljenje bolezni prebavil.

Samoplačniške storitve vključujejo UZ trebuha, gastroskopijo, kolonoskopijo, ezofagogastroduodenos kopijo s hitrim ureaznim testom, klinični gastroenterološki pregled in gastroenterološki pregled.

Preberi več
Cepljenje proti KME

Za učinkovito cepljenje proti KME so potrebni trije odmerki cepiva.

V želji, da bi tudi v tej sezoni zbolelo čim manj ljudi na Koroškem, kjer so klopi zelo okuženi, smo v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec organizirali ekipo, ki cepi po dogovoru z vami v kletnih prostorih dispanzerja za medicino dela.

Preberi več
Samoplačniška dejavnost fizioterapije

Zdrav duh v zdravem telesu.

Izven delovnega časa izvajamo samoplačniške storitve na področju FIZIOTERAPIJE: skupinska telovadba, manualna terapija, limfna drenaža.

Preberi več

Povezave

Slovenija transplant logo
Slovenija transplant logo
Skoči do osrednje vsebine