COVID-19 obvestilo

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA ALI POKLIČETE V COVID AMBULANTO NA 031 393 112.

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.


Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvene postaje omejen.
Dovoljen je le NAROČENIM pacientom.

112 Nujna pomoč
Gumb Dežurna služba 02/88 57 990
Dežurna zobna ambulanta ZD SG je dosegljiva na telefonu 02 88 57 980
ambulante in službe

Uprava

Vodstvo zavoda

Zdravstveni dom Slovenj Gradec zastopa in predstavlja direktorica Marjeta Vaupot, mag. posl. ved. Imenuje in razrešuje jo Svet zavoda, na podlagi pridobljenih soglasij občin ustanoviteljic. Mandatno obdobje je 4 leta. Direktor Zdravstvenega doma Slovenj Gradec odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja, organizira in vodi delo in poslovanje.

Direktorica: Marjeta Vaupot, mag. posl. ved

Strokovni vodja: Miha Lavre, dr. med. spec. druž. med., ki pokriva strokovne programe ZD Slovenj Gradec,
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Anita Smagej, dipl. m.s.
Vodja nemedicinske dejavnosti: Klara Kosaber: dipl. ekon.

 

Uprava ZD SG

Vodje posameznih področij so:

 • osnovno zdravstvo: Lucija Hrastelj Prater, dr. med., spec. družinske medicine,
 • zobozdravstvo: Željko Lapić, dr. dent. med.,
 • vodja patronažne službe: Andreja Šavc, dms, mag. zdr. nege,
 • vodja laboratorija: Tanja Lađić, specialist medicinske biokemije
 • vodja fizioterapije: Tadeja Vrance, dipl. fiziot.
 • vodja centra za krepitev zdravja: Mateja Učakar, mag. zdr. nege
 • vodja NMP: Matjaž Črep, dr. med., spec. družinske medicine
 • vodja referenčnih ambulant: Aleksandra Vodončnik, dipl. ms.

 

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete razvojne in poslovne politike zavoda, s ciljem ohraniti obliko in vsebino dejavnosti (opredeljeno v 5., 7. in 9. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti) v skladu z demografskimi značilnostmi populacije, njenimi zdravstvenimi potrebami ter željo po zagotovitvi optimalne kvalitete storitev ob racionalni uporabi vseh virov in uvedbi strokovne in stroškovne učinkovitosti:

 • ohranitev enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev,
 • izvajanje prednostnih nalog iz Programa nacionalnega varstva,
 • izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov in zdravstvene ter zobozdravstvene vzgoje,
 • izboljšanje kvalitete dela v kakovosti in dostopnosti s stroškovno učinkovitostjo,
 • zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
 • prilagajanje potrebam populacije, ki izhajajo iz rezultatov spremljanja demografske in vitalne statistike ter obolevnosti populacije,
 • zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih pogojev za delo zaposlenih, podprtih z znanstveno medicinskimi dosežki, novimi znanji in tehnologijami,
 • sodelovanje z zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenega varstva na primarni, sekundarni in terciarni ravni ter Ministrstvom za zdravstvo,
 • sodelovanje s poslovnimi partnerji, plačniki programov (ZZZS, Vzajemna, komercialne zavarovalnice, ...),
 • sodelovanje z drugimi socialnimi zavodi in institucijami, podjetji in zasebniki,
 • trženje zdravstvenih storitev v deficitarnih programih,
 • vključevanje v širši informacijski sistem v smislu izboljšanja strokovnega sodelovanja ter spremljanja, obračunavanja, kontroliranja in poslovnega odločanja,
 • zaščita pravic uporabnikov in izvajalcev s transparentnostjo izvajanja dejavnosti ter upoštevanjem doktrin in strokovnih stališč
 • prijava na evropske razpise.

Samoplačniški programi

Bownova terapija

Bownova terapija je edinstvena neinvazivna manualna terapija, ki učinkuje na vsa porušena ravnovesja v telesu in sicer fizična, biokemična, psihološka ali čustvena.

Pomen Bownove terapije je predvsem zmanjšati bolečino in uravnovesiti ravnovesje v telesu.
Primerna je za posameznike vseh starosti (tudi za dojenčke in nosečnice) in za vse zdravstvene težave

Preberi več
Samoplačniški odvzem brisa na COVID-19

Cena samoplačniškega testiranja na COVID-19 je 80,00 EUR.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID-19 se lahko naročite vsak dan v tednu med 8 in 12 uro, na telefonsko številko 031 393 112. Ob naročilu sporočite naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, elektronski naslov/telefonsko številko za prevzem izvida.

Preberi več
Odvzem krvi za določitev protiteles proti COVID-19

Možnost samoplačniškega odvzema krvi za določitev specifičnih protiteles IgG.

Obveščamo vas, da v Diagnostičnem laboratoriju ZD Slovenj Gradec izvajamo samoplačniški odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2 za namen dokazovanja prebolele okužbe.

Preberi več
Gastroenterološki samoplačniški pregledi

Diagnostika in zdravljenje bolezni prebavil.

Samoplačniške storitve vključujejo UZ trebuha, gastroskopijo, kolonoskopijo, ezofagogastroduodenos kopijo s hitrim ureaznim testom, klinični gastroenterološki pregled in gastroenterološki pregled.

Preberi več
Cepljenje proti KME

Za učinkovito cepljenje proti KME so potrebni trije odmerki cepiva.

V želji, da bi tudi v tej sezoni zbolelo čim manj ljudi na Koroškem, kjer so klopi zelo okuženi, smo v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec organizirali ekipo, ki cepi po dogovoru z vami v kletnih prostorih dispanzerja za medicino dela.

Preberi več
Samoplačniška dejavnost fizioterapije

Zdrav duh v zdravem telesu.

Izven delovnega časa izvajamo samoplačniške storitve na področju FIZIOTERAPIJE: skupinska telovadba, manualna terapija, limfna drenaža.

Preberi več

Povezave

Slovenija transplant logo
Slovenija transplant logo
Skoči do osrednje vsebine