COVID-19 obvestilo

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA ALI POKLIČETE V COVID AMBULANTO NA 031 393 112.

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.


Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvene postaje omejen.
Dovoljen je le NAROČENIM pacientom.

112 Nujna pomoč
Gumb Dežurna služba 02/88 57 990
Dežurna zobna ambulanta ZD SG je dosegljiva na telefonu 02 88 57 980
ambulante in službe

EU Projekt KOROŠKA MOBILNA ENOTA  - PREVENTIVA - KMEP

PROJEKT ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ RAZVOJA IN NADGRADNJE MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

 

ZD Slovenj Gradec, se je  12. 9. 2017 prijavil na razpis glede zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog. »Program za substitiucijsko zdravljenje v mobilnih ambulantah«, predstavlja nadgradnjo dosedanjih substitucijskih ambulant, ki bo omogočilo zdravljenje in preprečevanje zdravstvenih in socialnih posledic pri pacientih / uporabnikih. Posebnost programa je ta, da z mobilno ambulanto dostopa do uporabnikov v po celotni Koroški regiji, ki ima težko dostopen teren. Z mobilno enoto tako omogočamo dostop do uporabnikov na domu in hkrati s tem omogočamo dostop do informacij tudi za njihove svojce. Mobilna enota predstavlja pomemben korak tudi pri prepoznavanju tistih ciljnih skupin, ki še niso vključena v kakršnekoli oblike zdravljenja ali pomoči. S sistematičnim programom mobilne ambulante v regiji, omogočamo tako tudi tistim dostop do informacij, ki so lahko zasebne narave skozi delo usposobljenega kadra v mobilni ambulanti. V Koroški regiji se ne izvajajo programi substitucijskega zdravljenja, čeprav je uporabnikov, glede na informacije bilo v letu 2017 okoli 45. Tisti, ki so iz bolj odmaknjenih okolij, pa stacionarna substitucijska ambulanta ne more doseči. Da bi lahko pričeli z krepitvijo tovrstne pomoči udeležencem in njihovim svojcem, je mobilna enota ključnega pomena za Koroško regijo. Večina jih zaradi stigme o uporabnikih substitucijskega programa – prepovedanih drog – ne želi imeti v svoji bližini. Bojimo se, da je v Koroški regiji veliko tistih uporabnikov, ki so skriti in nimamo dostopa do njih. V tej fazi so ključne informacije glede preprečevanje škode na tem področju. Za večje učinke bi morali pristopiti bolj sistematično, v smislu zagotavljanja storitev za ciljno skupino, kar je v nekaterih državah EU že dobro razvito.

V projektu KOROŠKA MOBILNA ENOTA  - PREVENTIVA (krajše KMEP), bo ZD Slovenj Gradec (nadalje ZD SG) nosilec izvajanja s svojim strokovnim timom: 2 diplomirana zdravstvenika, 1 zdravstveni tehnik, specialist družinske medicine, psiholog, klinični psiholog, psihiater, zobozdravnik, ter po potrebi še druge službe znotraj ZD Slovenj Gradec in širše (predvsem patronažna služba in koordinatorji za promocijo zdravja –zdravstveno vzgojni center). ZD SG bo prezaposlil oz. zaposlili dodatni kader za delo v mobilnih ambulantah. Z preostalim kadrom razpolagamo.  ZD SG bo izvajal dejavnosti v mobilni ambulanti za substitucijsko zdravljene v Koroški regiji in bo sodeloval z vsemi predstavniki zdravstvenih domov, lokalnimi skupnostmi, CSD ji in drugimi nevladnimi organizacijami. V Koroški regiji je le teh malo (1 društvo). Projekt bo sestavljen iz dveh večjih delov: prvi del se nanaša na konkretno delo v mobilni ambulanti, ki bo dnevno prisotna v regiji in bo izvajala razdeljevanje substitiucijskega zdravila, izvajala pogovore  z uporabniki glede tveganih vedenj, izvajala zdravstveno pomoč pri nujnih intervencijah, oskrbah lažjih ran in poškodb uporabnikov, izvajala svetovanje uporabnikom in  njihovim svojcem, jih obiskovala na domu, jim nudila podporo pri svetovanju in spremljanju uporabnikov v zdravstvene ustanove (pridobitev osebnega zdravnika, osebnega zobozdravnika, psihologa, urejanje zadev na CSD,…), izvajala koordinacijo in sodelovanje pri multidisciplinarnem timu za substitucijsko obravnavo, izvajala podporo pri rehabilitaciji in reintegraciji v družbo (se povezuje z drugimi institucijami v regiji). Drugi del projekta je naravnan na ciljno skupino, ki še ni vključena v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita populacija uporabnikov). ZD SG bo skupaj z drugimi zdravstvenimi domovi in inštitucijo NIJZ ter CSD in drugimi nevladnimi organizacijami, pričeli z izvajanjem obveščanja o projektu  KMEP. Na podlagi redne prisotnosti v vseh krajih v Koroški regiji, bodo obveščanja omogočila osebno svetovanje ciljnim skupinam in se približati tej ciljni skupini. Na osnovi tega bo oblikovan program celostnega pristopa v KMEP. Na osnovi  obojega bo oblikovan,  pripravljen, izveden in evalviran trajnostni skupni model KMEP, ki se bo v enem delu jasno osredotočal na ciljno populacijo (uporabnikov, predvsem skriti populaciji), ki bo skozi projekt  omogočal preprečevanje zdravstvenih in socialnih posledic pri pacientih.  Prenosljiv bo tudi v druga okolja v Sloveniji.

JR droge – ZD Slovenj Gradec

Upravičenec:  ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC

Program: Operativni program EKP 2014-2020

Sklad: ESS

Skupna vrednost projekta: 424.865,43 €

Prispevek EU: 339.892,35 €

Samoplačniški programi

Bownova terapija

Bownova terapija je edinstvena neinvazivna manualna terapija, ki učinkuje na vsa porušena ravnovesja v telesu in sicer fizična, biokemična, psihološka ali čustvena.

Pomen Bownove terapije je predvsem zmanjšati bolečino in uravnovesiti ravnovesje v telesu.
Primerna je za posameznike vseh starosti (tudi za dojenčke in nosečnice) in za vse zdravstvene težave

Preberi več
Samoplačniški odvzem brisa na COVID-19

Cena samoplačniškega testiranja na COVID-19 je 80,00 EUR.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID-19 se lahko naročite vsak dan v tednu med 8 in 12 uro, na telefonsko številko 031 393 112. Ob naročilu sporočite naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, elektronski naslov/telefonsko številko za prevzem izvida.

Preberi več
Odvzem krvi za določitev protiteles proti COVID-19

Možnost samoplačniškega odvzema krvi za določitev specifičnih protiteles IgG.

Obveščamo vas, da v Diagnostičnem laboratoriju ZD Slovenj Gradec izvajamo samoplačniški odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2 za namen dokazovanja prebolele okužbe.

Preberi več
Gastroenterološki samoplačniški pregledi

Diagnostika in zdravljenje bolezni prebavil.

Samoplačniške storitve vključujejo UZ trebuha, gastroskopijo, kolonoskopijo, ezofagogastroduodenos kopijo s hitrim ureaznim testom, klinični gastroenterološki pregled in gastroenterološki pregled.

Preberi več
Cepljenje proti KME

Za učinkovito cepljenje proti KME so potrebni trije odmerki cepiva.

V želji, da bi tudi v tej sezoni zbolelo čim manj ljudi na Koroškem, kjer so klopi zelo okuženi, smo v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec organizirali ekipo, ki cepi po dogovoru z vami v kletnih prostorih dispanzerja za medicino dela.

Preberi več
Samoplačniška dejavnost fizioterapije

Zdrav duh v zdravem telesu.

Izven delovnega časa izvajamo samoplačniške storitve na področju FIZIOTERAPIJE: skupinska telovadba, manualna terapija, limfna drenaža.

Preberi več

Povezave

Slovenija transplant logo
Slovenija transplant logo
Skoči do osrednje vsebine